Kim jesteśmy

Od prawie 25 lat zajmujemy się naukami społecznymi w ramach różnych instytucji badawczych w kraju i zagranicą. Wcześniej studiowaliśmy socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim pod okiem wybitnych profesorów i profesorek, w tym: Jacka Szmatki, Tadeusza Sozańskiego i Jarosława Górniaka. W pracy naukowej zajmujemy się nierównościami społecznymi — tym skąd się biorą i w jaki sposób się utrzymują. 

Uważamy, że socjologia jest wspaniałą dyscypliną, która daje ciekawe i ważne odpowiedzi na rozmaite pytania dotyczące przebiegu fundamentalnych procesów społecznych. Tym bardziej smuci nas to, że socjologię traktuje się często pobłażliwie, a „poważnych” odpowiedzi na pytania o zachowania ludzi szuka się w psychologii czy ekonomii. Na naszym blogu chcemy prezentować socjologię od innej strony — bliższej „twardym” czy „ścisłym” dyscyplinom nauki.

Zapraszamy wszelkie opinie dotyczące tego, o czym tu piszemy lub tego, o czym nie piszemy, a być może powinniśmy.

Dr Kinga Wysieńska-Di Carlo

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu metodologii badań społecznych, nierówności i  procesów grupowych.

W latach 2012-2015 wchodziła w skład zespołu doradczego ds. migracji przy Kancelarii  Prezydenta RP. Współtworzyła program Warszawa Różnorodna i programy ewaluacyjne w  ramach warszawskich Biur Kultury i Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  (WCIES). Współpracowała z instytucjami badawczymi i think-tankami w Polsce (m.in. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), Wielkiej Brytanii (University of Portsmouth) i  USA (Deans for Impact, Albert Shanker Institute, The Learning Agency).

Autorka lub współautorka publikacji dotyczących pomiaru dyskryminacji, nierówności na  rynku pracy ze względu na płeć, macierzyństwo oraz pochodzenie narodowe i etniczne, a  także procesów różnicowania statusu, zaufania i legitymizacji nierówności.

Wiedzę i  doświadczenie zdobywała w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Civitas, Polska  Akademia Nauk) i Stanach Zjednoczonych (University of Iowa, University of South Carolina,  Cornell University).

Dr hab. Zbigniew Karpiński

Jego zainteresowania skupiają wokół problematyki zróżnicowania statusu, mechanizmów reprodukcji nierówności społecznych, reakcji na niesprawiedliwość oraz zaufania i kooperacji. W swoich ostatnich pracach koncentruje się na zagadnieniach modelowania homofilii w relacjach społecznych, merytokracji i nierównościach edukacyjnych.